Hvis du som virksomhed har solgt en vare eller en service til en kunde, som ikke kan betale, kan det betyde store problemer for dig som virksomhed.

En kunde, som skylder dig penge, kan erklæres insolvent, hvis kunden ikke længere har mulighed for at betale, og det kan være svært for dig som virksomhed at finde hoved og hale i, hvad dine muligheder er, når en af dine skyldnere erklæres insolvent.

Hvad betyder insolvens?

Hvis en kunde i din virksomhed ikke har mulighed for at betale for en eller flere fakturaer, kan vedkommende søge om at blive erklæret insolvent hos Fogedretten.

Det er i den forbindelse Fogedrettens opgave at vurdere, om skylderen med rette kan erklæres insolvent, hvorfor Fogedretten bl.a. vil kigge på de værdier, som ejes af skyldneren.

Her skal Fogedretten vurdere, om skylderen ejer tilstrækkeligt med værdier til at betale eksempelvis en ubetalt faktura til din virksomhed.

Hvis det er Fogedrettens vurdering, at skyldneren har tilstrækkeligt med midler til at betale til dig og andre kreditorer, kan du få dine penge udbetalt.

Men hvis det er Fogedrettens vurdering, at skylderen ikke ejer midler og værdi nok til at betale, vil Fogedretten erklære skylderen for insolvent.

Når en skyldner bliver erklæret insolvent af Fogedretten, mister du i 6 måneder din ret til at hive vedkommende i Fogedretten for at få betalt de manglende fakturaer.

Det kan som virksomhed derfor være en besværlig situation at stå i, og hvis det er stort beløb, som du mangler at få inddrevet, kan det ende med store økonomiske konsekvenser for din virksomhed.

Hvad er dine muligheder som virksomhed, hvis en skyldner erklæres insolvent?

Mange virksomheder vil på et eller andet tidspunkt opleve, at en kunde bliver erklæret insolvent, og det er derfor en helt normal situation at stå i.

Desværre er dine mulighed meget begrænsede, når først Fogedretten har erklæret en skyldner for insolvent, og det kan derfor være en frustrerende situation at stå i for dig som virksomhed, der mangler likviditet til at fortsætte investeringer i virksomheden.

Blandt dine få muligheder er at overvåge skylderen for at se, om skylderens økonomiske situation ændrer sig. Selvom Fogedretten har givet skylderens en insolvensperiode på 6 måneder, så vil der være mulighed for at få ophævet denne periode, hvis skylderens økonomiske situation ændrer sig til det bedre.

I den forbindelse kan du med fordel vælge at samarbejde med et professionelt inkassobureau, som kan hjælpe dig med at holde øje med dine skyldnere.

Et inkassobureau kan hjælpe dig med at overvåge dine skyldnere ved eksempelvis at kigge på, om vedkommende investerer i ny bolig under insolvensperioden.

Inkassobureauet vil også holde øje med skylderens økonomiske situation og betalingsevne ved at kigge på regnskaber og RKI-status.

Der kan gå lang tid, før en skyldners økonomiske situation ændrer sig, men overvågning er din eneste mulighed for at få dine penge udbetalte, hvis skyldneres betalingsevne ændrer sig, og derfor kan det betale sig at få hjælp fra et professionelt inkassobureau.