Når du starter på jobmarkedet er der en masse nye ting, som du skal lære at tage stilling til. Du får ansvar, du skal lære at vokse med dine opgaver og du lærer rutiner og arbejdsgange med kollegaer. Dit første studiejob er vigtigt, da det er din første oplevelse med arbejdsmarkedet, og derfor er det vigtigt at du får en god og tryg første oplevelse.

Derfor står Advokathuset Bredgade klar med juridisk støtte, når du starter på arbejdsmarkedet. Her kan du få hjælp til alle dine spørgsmål omkring arbejdstimer, løn, rettigheder, sygdom og så videre. Det er vigtigt at opsøge hjælp og rådgivning, hvis du kommer i tvivl om noget, da du ellers kan opleve juridiske konsekvenser, hvis ikke du overholder retningslinjer.

Inde på opsagt under sygdom kan du læse mere om Advokathuset Bredgade og specifikt om afskedigelse ved sygdom. Du kan også læse med her hvor du bliver præsenteret for, hvad du skal være opmærksom på omrking sygdom, ved dit første studiejob.

Du kan ikke blive opsagt under sygdom uden begrundelse

Skulle du blive syg og melde dig som sygemeldt på dit arbejde, skal du have en medicinal begrundelse. Når først du har sygemeldt dig, er det dit ansvar at dokumentere det, ved forespørgsel, og at melde dig raks igen, når du er klar til at komme tilbage på arbejde.

Du kan godt blive opsagt under sygdom, uanset om det er grundet sygdommen eller noget andet. Hvis du har langvarig sygdom eller en lægelig dokumentation på at sygdommen bliver langvarig, så er dette nok begrundelse for en opsigelse. Dog kan en erhvervsadvokat gå ind og vurdere, hvorvidt der er en saglig begrundelse for opsigelsen, hvilket vil kræve en konkret vurdering af sagen.

Hvis du hører under funktionærloven gælder andre regler

Hvis du hører inde under funktionærloven gælder andre regler. Her er en regel om, at parterne kan aftale at nedsætte opsigelsesvarslet til en måned. Dette kan dog kun blive gældende hvis medarbejderen har fået løn under sygdom mere end 120 dage. Dermed er opsigelsesvarslet nedsat, hvis denne regel er aftalt, men arbejdsgiver skal reagerer rettidigt.

Arbejdsgiver rådfører sig oftest med en juridisk ekspert

Der kan oftest godt opstå konflikter ved afskedigelse af en medarbejder under sygdom. Derfor kan du, når du starter dit første studiejob, godt forvente, at din arbejdsgiver rådfører sig med en juridisk ekspert, så alt forløber efter loven og ingen bliver snydt.

Du kan gøre det samme, hvis du kommer ud for sygdom og afskedigelse på grund af sygdom. Gå ind på advokathusetbredgade.dk og læs mere og find kontaktinformationer.