Advokat er et af de mest eftertragtede jobs i Danmark – især hvad løn, status samt muligheden for livslang læring gælder. Advokater kan træde til i straffesager eller private søgsmål. Hvad det første angår, taler vi her om forsvarsadvokater – altså advokater, der er enten beskikket af staten til tiltalte, eller som en tiltalt selv hyrer til at forsvare sig. Vejen til at blive forsvarsadvokat er lang og krævende.

Bliv forsvarsadvokat ét af 4 steder i Danmark

Drømmer du om at blive forsvarsadvokat? Så skal du læse jura, og det kan du gøre fire forskellige steder her i Danmark: Københavns Universitet, Syddansk Universitet i Odense, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Bacheloren i jura tager 3 år at gennemføre, hvis altså at du bliver færdig til normeret tid. Der er optag både på kvote 1 og kvote 2, så alle kan i princippet komme ind på studiet.

Efter bacheloren kommer kandidaten i jura

Med en bachelor i bagagen kan du tage en kandidat i jura, og sådan én skal du have, hvis du ønsker at blive advokat. Kandidaten tager 2 år (igen: til normeret tid), og herefter kan du kalde dig selv jurist med speciale i et eller andet retsområde. Du kan dog ikke kalde dig selv for advokat endnu – næste skridt mod dét mål er 3 års praktisk erfaring med jura, fx 3 år hvor du arbejder på et advokatkontor.

Advokatuddannelse og -eksamen efter 3 års praktik som advokatfuldmægtig

Du skal være advokatfuldmægtig gennem de 3 år, dvs. du skal arbejde under en advokat. Som en advokatfuldmægtig kan du tage en særlig eksamen, og hvis du består den, så kan du endelig blive advokat og få lov til at repræsentere folk i retten. Civilstyrelsen skal du søge om beskikkelse som advokat, og du skal møde dokumentationskrav for at kunne tage advokatuddannelsen og -eksamen.